Måling

Rundt 300 nordmenn dør hvert år av lungekreft som følge av at de har radon i huset. Husk at selv om naboen har mye eller lite radon etter gjennomført måling i sitt hus, kan dette være at din bolig har andre verdier. En slik måling er enkel å utføre og gir svar på hvor mye radon det er i boligen.

Rundt 300 nordmenn dør hvert år av lungekreft som følge av at de har radon i huset. Husk at selv om naboen har mye eller lite radon etter gjennomført måling i sitt hus, kan dette være at din bolig har andre verdier. En slik måling er enkel å utføre og gir svar på hvor mye radon det er i boligen.

Korttidsmåling (3 dager)

Radonmåler. Et elektrisk instrument plasseres i det aktuelle oppholdsrom. Etter 3 dager kan man lese av gjennomsnittskonsentrasjon av radon i måleperioden. Dersom apparatet viser at du har over 100 Bq/m³ (som er tiltaksgrensen), anbefales grundigere sjekk av alle oppholdsrom ved hjelp av sporfilm.

Bestill korttidsmåling her.

Sporfilm

Konsentrasjonene av radon i et rom kan variere mye fra time til time og fra dag til dag. Statens strålevern anbefaler at radonmålinger utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret etter sporfilmmetoden. Verdiene for tiltaks- og maksimumsgrensen er årsverdier, det vil si enten 1-års-målinger eller en beregnet årsmiddelverdi basert på en langtidsmåling. De anbefalte grenseverdiene gjelder for hvert enkelt oppholdsrom i bygningen. De rommene som ansees som mest utsatt for radoninnstrømning, for eksempel rom i den laveste etasjen, eventuell med vegg mot grunnen, bør inkluderes når bygningen radonmåles.

Måleboksene bør ligge i ulike rom i en tidspersiode på 2-3 mnd. Deretter sendes boksen inn til et spesiallaboratorium. Etter noen uker vi du få svar på hvor høy stråling du har. Måleboks med sporfilm kan bestilles hos oss her. Den vil da bli sendt i posten med bruksanvisning og opplysningsblankett.

Bestill sporfilm her.

  • Nivå 1: Under 100 Bq/m³
    • Ingen tiltak er nødvendig. Det er på nåværende tidspunkt ingen fare for at radon kan være skadelig for deg, men ta gjerne en ny kontroll om 5-10 år.
  • Nivå 2: 200 – 400 Bq/m³
    • Anbefales fortrinnsvis gjennomføring av enkle og rimelige tiltak. Radon & Miljø tilbyr en konsultasjon og kommer med aktuelle råd i forbindelse med dette.
  • Nivå 3: Over 400 Bq/m³
    • Konsentrasjonen alvorlig og mer omfattende og kostbare tiltak bør påregnes.